Thursday, 19th May 2022 at 20.00 – the opening of a grand group exhibition at Cirkulacija 2, Ajdovščina underpass Ljubljana:

COMMON DENOMINATOR
In this exhibition, the first of a series, a common denominator between the participating artists is represented in a symbolic way through a set of art works and the narratives arising from the dialogue between different media (painting, drawing, installation, video, objects, photography, etc) in the exhibition space. The displayed works are charged with an experience and/or a memory of a particular time-place frame which is shared by all exhibitors and evidences itself in the chosen materials, references and themes. The common denominator is also present in the conditions of production of the exhibition itself, the curatorial model applied and the institutionality performed.

The aspects of the common denominator are: temporary use of space, a multitude of micro-experiments of self-organisation, and the experience on communal creation of alternative practices. Which must go on.

Participating artists:

Cirkulacija 2, Ksenija Čerče, Dejan Knez, Tatiana Kocmur, Tilen Mihelič Kurent, NAME, Alen Ožbolt, Nina Pivk, Urška Savič, Francisco Tomsich, Damián Vega Velasco

Exhibition will be open from 19th do 31st May 2022
Opening: 19.th May 2022 at 20:00


SKUPNI IMENOVALEC
Na tej razstavi, prvi v nizu, je skupni imenovalec med sodelujočimi umetniki na simbolen način predstavljen skozi sklop umetniških del in pripovedi v zelop različnih medijih (slika, risba, instalacija, zvok, video, predmeti, fotografije itd.) – v razstavnem prostoru. Razstavljena dela so nabita z izkušnjo in/ali spominom na določen časovno-lokacijski okvir, ki so si ga delili vsi razstavljavci – in se kaže v izbranih materialih, referencah in temah. Skupni imenovalec je prisoten tudi v pogojih produkcije same razstave, uporabljenem kuratorskem modelu – in v izvedbeni obliki institucionalnega pokrova.

Vidiki tega skupnega imenovalca so: začasna raba prostorov, množica mikroeksperimentov samoorganizacij in izkušnje, ki nastanejo ob ustvarjanju skupnih alternativnih praks delovanja. Ki se morajo nadaljevati.

Sodelujoči umetniki:

Cirkulacija 2, Ksenija Čerče, Dejan Knez, Tatiana Kocmur, Tilen Mihelič Kurent, NAME, Alen Ožbolt, Nina Pivk, Urška Savič, Francisco Tomsich, Damián Vega Velasco

Razstava bo odprta od 19. do 31. maja 2022
Otvoritev/Opening: 19. 5. 2022, 20:00

More=več: http://www.cirkulacija2.org/


Advertisement