Otočje | Arcipelago

Otočje
Francisco Tomsich + KUD/ACA Boja

Plac Izolanov

Ljubljanska ulica 32, Izola
Izola, Slovenia
22.8 – 12.9 2020

Med 22.8 in 12.9.2020 bo galerija Plac Izolanov v Izoli odprti atelje, kraj srečevanja in eksperimentiranja ter platforma za prikazovanje nekaterih projektov, ki jih je razvilo izolsko kulturno-umetniško društvo Boja in njegovi prijatelji.

SOBOTA 22.8.2020, 11:00: Otvoritev. Galerija bo delovala kot odprt studio Francisca Tomsicha od 17. do 22. ure vsak dan med 22. in 27. avgusta.

NEDELJA 23.8.2020, 20:00: Predstavitev projekta Poezija v prevodu. Dvojezična branja, predstavitev novih serij publikacij, glasbe in vina.

PONEDELJEK 24.8.2020, 20:44 Henrike von DewitzŠtirje elementi. Video instalacija. Henrike von Dewitz je antropologinja, video umetnica in režiserka dokumentarnih filmov, rojena leta 1981 v Kölnu v Nemčiji.

Napovedani bomo tudi drugi dogodki, projekcije in predstavitve, ki jih bo med 5.9.2020 in 12.9.2020 gostil Plac Izolanov. Med drugim vključujejo predstavitev projekta Bivališča Branislave Sušnik.

Francisco Tomsich je vizualni umetnik in pisec rojen v Urugvaju leta 1981. Od leta 2003 deluje na področju razstav, publikacij, odrskih del, modelov raziskav in pedagoških vzvodov – v različnih medijih, jezikih in govoricah. 

BOJA je kolektivna platforma za ustvarjanje, prevajanje in širjenje sodobnih poetik na področju vizualnih umetnosti, literature in filma, s sedežem v Izoli.

*

Arcipelago
Francisco Tomsich + KUD/ACA Boja

Plac Izolanov

Ljubljanska ulica 32, Izola
Izola, Slovenia
22.8 – 12.9 2020

Tra il 22.8 e il 12.9.2020, la galleria Plac Izolanov a Izola diventerà uno studio aperto, un luogo di incontro e sperimentazione e una piattaforma per mostrare alcuni dei progetti sviluppati dall’associazione culturale e artistica di Izola Boja e dai suoi amici.

SABATO 22.8.2020, 11:00: Apertura. La galleria funzionerà come studio aperto di Francisco Tomsich dalle 17:00 alle 22:00 tutti i giorni dal 22 al 27 agosto.

DOMENICA 23.8.2020, 20:00: Presentazione del progetto Poezija v prevodu. Letture bilingue, presentazione di nuove collane di pubblicazioni, musica e vino.

LUNEDÌ 24.8.2020, 20:44: Henrike von DewitzI quattro elementi. Installazione video nello spazio pubblico. Henrike von Dewitz è una antropologa, videoartista e regista di documentari nata a Colonia, in Germania, nel 1981.

Verranno annunciati altri eventi, proiezioni e presentazioni che saranno ospitati da Plac Izolanov tra il 5.9.2020 e il 12.9.2020. Includono, tra gli altri, la presentazione del progetto Bivališča Branislave Sušnik.

Francisco Tomsich è un artista e scrittore nato in Uruguay nel 1981. Dal 2003 ha lavorato in mostre, pubblicazioni, opere teatrali, modelli di ricerca e leve pedagogiche – in una varietà di media, linguaggi e lingue.

BOJA è una piattaforma collettiva per la creazione, traduzione e diffusione di poetiche contemporanee nei settori delle arti visuali, della letteratura e del cinema con sede a Izola, in Slovenia.

*

Archipelago
Francisco Tomsich + KUD/ACA Boja

Plac Izolanov

Ljubljanska ulica 32, Izola
Izola, Slovenia
22.8 – 12.9 2020


Between 22.8 and 12.9.2020, Plac Izolanov gallery in Izola will become an open studio, a place of encounter and experimentation and a platform for showing some of the projects developed by the Izola-based cultural and artistic association Boja and its friends. SATURDAY 22.8.202011:00: Opening. The gallery will work as FranciscoTomsich’s open studio from 17:00 to 22:00 everyday from 22nd to 27th of August.
SUNDAY 23.8.2020, 20:00: Presentation of the project Poezija v prevodu. Bilingual readings, presentation of new series of publications, music and wine.
MONDAY 24.8.2020, 20:44 Henrike von DewitzThe four elements. Video installation in the public space. Henrike von Dewitz is an anthropologist, video artist and documentary filmmaker born in Cologne, Germany, in 1981.

Other events, screenings and presentations to be hosted by Plac Izolanov between 5.9.2020 and 12.9.2020 will be announced. They include the presentation of the project Bivališča Branislave Sušnik and PLEAMAR, among others.

Francisco Tomsich is an artist and author born in Uruguay in 1981. He has produced exhibitions, publications, works for the stage, research models and pedagogical devices since 2003, operating with different media, languages and tongues.

BOJA is a collective platform for creation, translation and dissemination of contemporary poetics in the fields of visual arts, literature and film based in Izola, Slovenia.

*