yugoeslavia-folder-i-slicne-price-czkd-1200x792

The “Yugoeslavia” folder and other stories – discussion with artist Francisco Tomsich

„Yugoeslavia“ folder i slične priče – razgovor sa umetnikom Franciskom Tomsičem

28.06.2019. | 18:00

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD)

Bircaninova 21, 11000 Belgrade

https://www.facebook.com/events/501399427299123/

A discussion and artistic presentation will take place on Friday, June 28th at CZKD at 18h, with the artist Francisco Tomsich from Uruguay.

The National University General Archive of Montevideo, Uruguay, hosts the personal archive of Clemente Padín (b.1939), an artist, author, pioneer of performance art, poet, founder of experimental poetry magazines and publications since the late 1960’s and, last but not least, one of the main exponents of Mail Art in South America. There’s a black plastic folder there entitled “Yugoeslavia”. It is full of drawings, invitations, postcards and memorabilia sent by Yugoslav artists (mainly from Serbia) to him along many years. Some of them are signed, some are unidentified, some of them are mysteries, all of them are stories.

In 2018, the Uruguayan-born artist Francisco Tomsich launched an artistic research project aimed to explore those stories in a quite personal way, avoiding internet-based social networks and focusing on walking, conversation and the very existence of postal addresses provided by the archive. These research, supported by the Ministry of Culture of Uruguay through its Fondo Concursable program, is one more stage of a bigger, long-term project aimed to deal with actual connections and interchanges between artists from Yugoslavia and the Southern Cone of South America (Uruguay, Argentina, Chile) which runs parallel, feeds and informs the artist’s practice. Its primary results will be displayed in the form of artworks (video, painting, drawing), a publication, exhibitions and related activities to be carried on in Montevideo at the end of this year.

In this conversation with Francisco Tomsich, we will take a look to funny and sad, paradoxical and passionate images, footage and narratives arising and evolving from his research, trying to find out, question and discuss what the red threads and black holes of an archive of that kind mean, and why the stories and images it offers have historical and political significance for us now.

Francisco Tomsich is an artist and author born in Uruguay in 1981. He produces exhibitions, publications, works for the stage, research models and pedagogical devices since 2003, operating with different media, languages and tongues. He has co-founded and integrates many non-disciplinary associations of artists in South America and Europe. His works have been exhibited and published internationally and awarded in many occasions.

*

U petak, 28. juna u 18h u CZKD održaće se razgovor i umetnička prezentacija umetnika iz Urugvaja, Franciska Tomsiča (Francisco Tomsich).

Generalna arhiva Nacionalnog univerziteta u Montevideu u Urugvaju sadrži i ličnu arhivu Klementa Padina (Clemente Padín, rođ. 1939), umetnika, autora, pesnika, osnivača eksperimentalnih časopisa poezije i publikacija krajem 60ih i jednog od glavnih predstavnika mail art pokreta u Južnoj Americi. Postoji jedan plastični folder nazvan „Yugoeslavia“. Prepun je crteža, pozivnica, razglednica i memorabilija jugoslovenskih umetnika (uglavnom iz Srbije) koje su mu oni godinama slali. Neki su potpisani, neki neidentifikovani, neki su misterije ali svaki od njih je priča.

Umetnik iz Urugvaja, Francisko Tomsič, pokrenuo je 2018. godine umetničko-istraživački projekat sa ciljem da istraži ove priče na vrlo ličan način, izbegavajući društvene mreže i fokusirajući se na šetnju, konverzaciju i same poštanske adrese iz arhive. Ovo istraživanje, koje podržava Ministarstvo kulture Urugvaja kroz svoj Fondo Concursable program, je samo jedna scena većeg, dugačkog projekta čiji je cilj da se bavi konkretnim vezama i uzajamnim promenama između umetnika iz Jugoslavije i juga Južne Amerike (Urugvaj, Argentina i Čile) koji ide paralelno, pohranjuje i informiše praksu umetnika. Primarni rezultat će se predstaviti u vidu umetničkih dela (video, slika, crtež), publikacije, izložbi i sličnih aktivnosti koje treba sprovesti u Montevideu krajem godine.

U ovom razgovoru sa Franciskom Tomsičem bavićemo se smešnim i tužnim, paradoksalnim i strastvenim slikama, snimcima i narativima koji proizlaze i evoluiraju iz ovog istraživanja, pokušavajući da otkrijemo, dovedemo u pitanje i prodiskutujemo o tome šta crvene niti i crne rupe arhive te vrste znače, i zašto su priče i slike koje ona nudi od tolikog istorijskog i političkog značaja za nas sada.

Francisko Tomsič je umetnik i autor rođen u Urugvaju 1981. godine. On stvara izložbe, publikacije i radove za scenu, modele istraživanja i pedagoška pomagala od 2003. godine, radeći sa različitim medijima i jezicima. Takođe je osnovao i integrisao mnoga ne-disciplinarna udruženja umetnika u Južnoj Americi i u Evropi. Njegovi radovi su izlagani i objavljivani međunarodno i višestruko nagrađivani.

Ovaj projekat je podržao Fondo Concursable para la Cultura program Ministarstva obrazovanja i kulture Urugvaja.

 

logo FCC