TRANSLACIJA | TRASLACIÓN 1.4

VABILO_MARTIN MOLINARO

TRANSLACIJA | TRASLACIÓN 1.4

TOREK | TUESDAY | MARTES 5.6.2018, 20:30
Galerija Zelenica, ROG, Trubarjeva 72, Ljubljana
Performance art exhibition.

Martín Molinaro. Točka izhodišča. Frame.

Razstava performativnih del, ki jih Martín Molinaro izdeluje zadnjih 20 let. Umetnik (v Urugvaju živeči Argentinec) se bo pojavil na otvoritvi.

The starting point. A frame. An exhibition of works produced by Martín Molinaro (born in Argentina, living in Uruguay) along 20 years in the field of performance art. The artist will make an appearance at the opening.

El punto de partida. Un frame. Una muestra que integra trabajos realizados por Martín Molinaro en el campo de la performance a lo largo de 20 años. El artista, nacido en Argentina y radicado en Uruguay, hará acto de presencia durante la inauguración.

*

MARTIN MOLINARO (Argentina, s sedežem v Urugvaju)

Martín Molinaro je raziskoval različne jezike sodobne umetnosti, med drugim raziskuje performans, fotografijo, video in risbo. Njegovo delo nastaja iz samoustvarjalne ludične logike, imenovane Estados Tólicos.
Sodeloval je na več razstavah in izvajal delavnice v Argentini, Dominikanski republiki, Braziliji, Boliviji, Čile, Urugvaju, Venezueli, Mehiki, Honduras, Kolumbiji, Estoniji, na Švedskem, v Nemčiji, Španiji in na Kitajskem.
Izvajal je kuratorske projekte, kot so Nomasdecinco (kulturni center Chacao, Venezuela) in Subsuelo (INJU, Montevideo, Urugvaj). Organiziral je konference v muzejih in univerzah Latinske Amerike in Evrope. Izdelal je tudi 1 x 1 projekt video performansa in PERFORMANCE SHORT FILM.
Leta 2009 je kot gostujoči umetnik sodeloval na mednarodnem umetniškem projektu pod naslovom Ali obstaja življenje po kapitalizmu?, ki ga je organiziral Gledališče VonKrhal in Fundacija Talin2011 prestolnica evropske kulture Talin, Estonija. V ustvarjalnem proces v katerem je sodelovalo več umetnikov iz Estonije, Nemčije, Bangladeša in ZDA je Martin s svojim delom predstavljal Latinsko Ameriko. Projekt je vključeval tudi priznane mednarodne intelektualce, med njimi Noam Chomsky, Paul Jay in Mark Lynas.
Realiziral je celovečerni film Punto F in pravkar predstavil svoje najnovejše delo – aplikacijo za mobilne telefone, imenovana INÓCUA.

*

MARTÍN MOLINARO
Argentine, based in Uruguay

Martín Molinaro has explored different languages ​​of contemporary art, investigating on performance, photography, video and drawing. His work is generated from the development of a self-created ludic logics called Estados Tólicos.
He has participated in several exhibitions and has given workshops in Argentina, the Dominican Republic, Brazil, Bolivia, Chile, Uruguay, Venezuela, Mexico, Honduras, Colombia, Estonia, Sweden, Germany, Spain and China.
He has carried out curatorship projects such as Nomasdecinco (Chacao Cultural Center, Venezuela) and Subsuelo (INJU, Montevideo, Uruguay). He has given conferences in Museums and Universities of Latin America and Europe. He has also produced the 1 x 1 video performance project and PERFORMANCE SHORT FILM.
In 2009 he participated as guest artist on an international artistic project under the topic “Is there life after capitalism?, organized by the VonKrhal Theater and the Tallinn Foundation2011 Capital of European culture Tallinn, Estonia. He participated there as Latin American representative in a creative process involving artists from Estonia, Germany, Bangladesh and the USA. This project also involved renowned international intellectuals such as Noam Chomsky, Paul Jay and Mark Lynas, among others.
He made a feature film called “Punto F” and has just presented his latest work: an APP for mobile phones called INÓCUA
http://proyectoinocua.com/

*

MARTIN MOLINARO

Argentino, radicado en Uruguay

Ha explorado diversos lenguajes del arte contemporáneo entre ellos investiga la performance, la fotografía, el video y el dibujo. Su trabajo se genera a partir del desarrollo de una lógica lúdica propia denominada: Estados Tólicos.
Participó en diversas exposiciones y ha dictado workshops en Argentina, República Dominicana, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Venezuela, México, Honduras, Colombia, Estonia, Suecia, Alemania, España y China.
Ha llevado adelante proyectos de curaduría como Nomasdecinco (Centro Cultural Chacao- Venezuela), Subsuelo (INJU- Uruguay) así como conferencias en Museos y Universidades de Latinoamérica y Europa. Como así también 1 x 1 , proyecto de video performance y PERFORMANCE SHORT FILM.
En el 2009 participó como artista invitado del proyecto artístico internacional bajo el tópico ¿Hay vida después del capitalismo? organizado por el Teatro VonKrhal y la Fundación Tallinn2011 Capital de la cultura europea Tallin, Estonia. Participación en un proceso de creación con artistas provenientes de Estonia, Alemania, Bangladesh y EEUU siendo el representante por América Latina. En el proyecto participaron también reconocidos intelectuales internacionales como Noam Chomsky, Paul Jay, Mark Lynas, entre otros.
Ha realizado un largometraje llamado “Punto F”. y acaba de presentar su última obra: una APP para teléfonos móbiles llamada INÓCUA. http://proyectoinocua.com/