TRANSLACIJA | TRASLACIÓN 1.3

VABILO_RDEČE NITI #WHERE IS THE LINE

TRANSLACIJA | TRASLACIÓN 1.3
RDEČE NITI # Where is the line?

Razstava začetnih rezultatov raziskovalnega projekta o spominih in naracijah umetniškega performansa iz preteklosti Where is the line? (Franc Purg, Galerija Škuc, december 1998).

Translacija | Traslación je platforma za produkcijo, razstavljanje in raziskovanje performativne umetnosti, ki sta jo izoblikovala umetnika Tatiana Kocmur in Francisco Tomsich. Performativno umetnost kot tako razumeva kot enkratni dogodek predstavljen v določenem prostoru in času v pričo določenega števila obiskovalcev. Glavno sredstvo performativne umetnosti je umetnikovo lastno telo, ki ga ne more nadomestiti nobena dokumentacija ali register kakor tudi ne rekonstruirati umetnikove/telesne prisotnosti. Za udeležence in gledalce performansa, tukaj in zdaj predstavlja posebno izkušnjo, ki v lastnih telesih tvori spomine na dogodek. Ti spomini so lahko artikulirani kot zgodbe, diskurzi in podobe, ki jih je mogoče predstaviti na različne načine. Zanima naju, kako se posamezniki in skupine spominjajo, artikulirajo in pripovedujejo zgodbe o določenem umetniškem performansu iz preteklosti.

Za prvo raziskovalno delo te edicije sva izbrala performans Where is the line? umetnika Franca Purga (galerija Škuc, Ljubljana, december 1998). Razlog za izbiro tega dela je določena specifika tovrstnega performansa, ki dopušča eksperimentalni pristop k zgodovinskim raziskavam, zaradi svoje konkretnosti in ekonomije virov. Osupljivost in odvratnost Purgovega dela sta, tako v pričujočih telesih pustila sledi, spomine in podobe, kot tudi v javnosti in družbeni sferi.

Rdeče niti so povezave med arhivi, slikami, zgodbami in osebami, pri čemer vsi govorijo o istem dogodku, vendar se spomini med sabo križajo, razjasnujejo in nasprotujejo.

*

TRANSLACIJA | TRASLACIÓN 1.3
RDEČE NITI #Where is the line?

An exhibition of the preliminary results of a research project on memories and narratives around performance art events from the past applied to Where is the line? (Franc Purg, Škuc Gallery, December 1998).

Translacija | Traslación is a plattform for production, exhibition and research on performance art created by artists Tatiana Kocmur and Francisco Tomsich. Performance art in the sense we understand it here happens in a specific time in a specific place. The main material of the artist is his o her own body, and no documentation can substitute the traces of its presence. For the participants and spectators of a performance, being there and then means a very disctint experience which, in the form o memories and remembrances, constitutes their own bodies and takes the shape of stories, discourses and images. We are interested in how individuals and groups remember, articulate and tell stories about what happened in one performance art event from the past.

For this first application of our research model, we chose Franc Purg’s performance Where is the line? (Ljubljana, Škuc Gallery, December 1998). The main reason of this decission lies in some characteristics of the work that make it very appropiate for this kind of experimental approach to historical research. One of them was its very concreteness and economy of resources. Another one is its stunning, even revolting character, and the consequences it had for, and the traces it left in the bodies of the artist, the public and even the social sphere.

The red threats are connections between archives, images, stories and persons, all of them talking about the same event, superimposing, clarifying and contradicting each other.