Nehushtan

Francisco Tomsich, Nehushtan, for META CITY SYMPTOMS | MATERIALNI POGOJI PRODUKCIJE #25 #VÍBORAS, ROG factory courtyard | Dvorišče Tovarne ROG, Friday 1st, April, 20:00 | Petek 1.4. 2016 ob 20:00.