META CITY SYMPTOMS #2

META CITY SYMPTOMS #2

FRANCISCO TOMSICH 
Darovanje (Ulyssesov pogled & pet Leninovih glav) | Offering (Ulyses Gaze & and the Five Lenin’s Heads) | Ofrenda (La mirada de Ulises y las Cinco Cabezas de Lenin)

Dogodek ob Ljubljanici, Trnovski pristan, pred grškim veleposlaništvom. | Action at theLjubljanica River, Trnovski Pristan, in front of the Greek Embassy. | Acción sobre el río Ljubljanica, Trnovski Pristan, frente a la Embajada de Grecia.

LJUBLJANA 17.4.2015

Photos | Fotos: Henrike von Dewitz