Meta City Symptoms | Simptomi Meta Mesta | Síntomas de la Meta Ciudad #2

META CITY SYMPTOMS 2_FRANCISCO TOMSICH_DAROVANJE

​​S​​I​​MPTOMI META MESTA | META CITY SYMPTOMS | SÍNTOMAS DE LA META CIUDAD #​2​

FRANCISCO TOMSICH
Darovanje (Ulysesov pogled & pet Leninovih glav)
Offering (Ulyses Gaze & and the Five Lenin’s Heads)
Ofrenda (La mirada de Ulises y las Cinco Cabezas de Lenin)

Dogodek ob Ljubljanici, Trnovski pristan, pred grškim veleposlaništvom;
Action at the Ljubljanica River, Trnovski Pristan, in front of the Greek Embassy.
Acción sobre el río Ljubljanica, Trnovski Pristan, frente a la Embajada de Grecia.

LJUBLJANA, 17.4.2015, 18:30-21:00

Projekcija: Disgraced monuments (Mark Lewis and Laura Mulvey, 1996)
Skupaj bomo pili makedonsko vino. | We will share a wine from Macedonia. | Compartiremos algo de vino macedonio.