Meta City Symptoms | Sintoma Meta Mesta | Síntomas de la Meta Ciudad

META CITY SYMPTOMS | MATERIALNI POGOJI PRODUKCIJE

Prvi v seriji kratkotrajnih in jedrnatih umetniških dogodkov v javnih, zapostavljenih, skritih ali pozabljenih prostorih, ki jih razvija nerežimska mednarodna umetniška skupina iz Ljubljane, Slovenije.

A series of ephemeral and concrete art events in public, neglected, obscure, displaced or forgotten spaces developed by an international art group based in Ljubljana.

Una serie de efímeros y concretos acontecimientos artísticos en espacios públicos, abandonados, descuidados, dislocados, oscuros u olvidados desarrollada por un grupo internacional de artistas con base en Ljubljana, Eslovenia.